Národní dialog ke klastrovým koncepcím

LOGO CluStrat+NCA

Vážené dámy, vážení pánové, 

Karlovarský kraj, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojili do mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů na podporu nově vznikajících oborů a mezisektorových témat (akronym CluStrat).

Dovolte nám, abychom Vás tímto pozvaly na 1. Národní setkání zaměřené na klastrové aktivity zejména v oborech zelená ekonomika, udržitelná mobilita, aktivní stárnutí a témata - transfer technologií, gender a internacionalizace klastrů.


Termín:               22. a 23. 10. 2012, od 10:00 hod

Místo:                  hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6


V rámci setkání budete mít možnost seznámit se s obsahovým zaměřením projektu a diskutovat o podpoře inovací s předními zástupci institucí a firem, které se touto problematikou aktivně zabývají.

  Za organizátory 

 

Ing. Jana Michková (ředitelka)                                                 PaedDr. Pavla Břusková (prezidentka)

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.                       Národní klastrová asociace

 

Program konference naleznete zde:

Přihlášku na konferenci naleznete zde:

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Cíl 3) z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (CENTRAL EUROPE).