NCA doprovází ruskou klastrovou delegaci v Praze a Ostravě

Ve dnech 2. 2. – 5. 2. 2016 Českou republiku navštíví delegace klastrových stakeholderů z Ruska (zástupci klastrů, univerzit, firem a regionálních samospráv z Ulyanovsk regionu a Siberian Zheleznogorsk oblasti) v čele s Centrem rozvoje jaderně-inovačního klastru z Dimitrovgradu.

Delegace pod vedením Národní klastrové asociace (NCA) navštíví Ministerstvo průmyslu a obchodu a státní agenturu CzechInvest, jakožto protagonisty české klastrové politiky, a dozvědí se zajímavé informace o možnostech podpory klastrů v ČR prostřednictvím programu Spolupráce (OP PIK). Představí se jim rovněž klastr Nanoprogres – excelentní výzkumná klastrová organizace v oblasti nanotechnologií.

V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, nejpokročilejším znalostním a vědeckém centru poskytujícím služby v jaderné energetice, budou delegaci představeny úspěchy tohoto ústavu a aktivity klastru ATOMEX Group, který sdružuje inovativní české výrobní, obchodní a inženýrské firmy se zkušenostmi v oblasti energetiky.

V Ostravě delegace navštíví Dolní oblast Vítkovic, setká se zástupci Národního strojírenského klastu, Moravskoslezského automobilového klastru, Moravskoslezského energetického a dřevařského klastru a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Exkurze ruských klastrových stakeholderů do České republiky je druhá, praktická fáze školení, které začalo mou přednáškou o rozvoji a zkušenostech českých klastrů v říjnu 2015 v Dimitrovgradu“, dodává PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka NCA.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Informace ruských partnerů o této akci naleznete zde. zde