NCA se zapojila do aktivit podpory klastrů na evropské úrovni

V Bruselu se aktuálně rozhoduje o budoucnosti hospodářské politiky, jejích prioritách a podpoře. Evropská komise si velmi dobře uvědomuje přidanou hodnotu klastrových organizací pro rozvoj globální ekonomiky a konkurenceschopnosti. Jejich sílu vidí převážně ve facilitaci implementace evropských podpůrných iniciativ pro firmy a výzkumné instituce, v podpoře mezisektorové přeshraniční spolupráce a v podpoře internacionalizace malých a středních podniků. Dále se v praxi silně ověřila role klastrů jako poskytovatelů finančních prostředků pro rozvoj technologických a produktových inovací v rámci kaskádového financování. 

NCA se připojila k dalším národním klastrovým asociacím v EU (Europen Cluster Alliace) a podílela se na vytvoření pozičního dokumentu – krátkého výstižného textu, který by měl poslancům a dalším klíčovým stakeholderům připomenout důležitost klastrů při realizaci nových cílů a priorit Evropské unie v následujícím období.

ECA Position paper 

ECA Poziční dokument

Překlad pozičního dokumentu zajistil klastr Nanoprogress. Děkujeme.