Dny klastrů

NCA od roku 2016 pořádá pravidelnou roadshow "Den klastrů" po krajích ČR. Cílem „Dne klastrů“ je seznámit podniky, školy, média, politiky
a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích. 

Doposud realizované akce:

Den klastrů v Plzeňském kraji 2018

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Klastrem MECHATRONIKA uspořádala 18. října 2018 v Plzni v pořadí již šestý „Den klastrů“ s cílem seznámit širší veřejnost, zástupce firem, univerzit a jiných organizací s činností a úspěchy klastrových organizací. Akce se konala 18. října 2018 v prostorách DEPO2015 v Plzni. Více o akci a fotogalerii naleznete zde.

Průvodce Dnem klastrů v Plzeňském kraji naleznete ZDE

Den klastrů v Moravskoslezském kraji 2018

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje připravují DEN KLASTRŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, středa 9. května 2018, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a primátora města Ostravy. Více o akci a fotogalerii naleznete zde

Průvodce Dnem klastrů v Moravskoslezském kraji naleznete ZDE

Den klastrů ve Zlínském kraji 2017

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně pořádala akci „Den klastrů
ve Zlínském kraji“. Tato akce proběhla 4. října 2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Partnery „Dne klastrů“ byli Zlínský kraj, Město Zlín a Technologické inovační centrum. Tiskovou zprávu naleznete zde. Více o akci a fotogalerii naleznete zde.

Průvodce Dnem klastrů ve Zlínském kraji naleznete ZDE.

Den klastrů v Jihomoravském kraji 2017

Dne 12. dubna 2017 pořádala Národní klastrová asociace „Den klastrů v Jihomoravském kraji" ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a INDUSTRY CLUSTER 4.0. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna, v prostorách CEITEC MU. 
Více o akci a fotogalerii naleznete zde.

Průvodce Dnem klastrů v Jihomoravském kraji naleznete ZDE.

Den klastrů ve Středočeském kraji 2016

V úterý 6.9.2016 proběhl již druhý Den klastrů, a to ve Středočeském kraji. Středočeský Den klastrů pořádalo Středočeské inovační centrum (SIC) ve spolupráci s Národní klastrovou asociací . Více o akci a fotogalerii naleznete zde.

Průvodce Dnem klastrů ve Středočeském kraji naleznete ZDE.

Den klastrů v Pardubickém kraji 2016

Dne 28.4.2016 se uskutečnil historický první "Den klastrů", a to v Pardubickém kraji. Cílem „Dne klastrů“ bylo seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky
a podpory klastrů v krajích. Více o akci a fotogalerii naleznete zde.

Průvodce Dnem klastrů v Pardubickém kraji naleznete ZDE.