Knihovna NCA

Seznam dostupných publikací a dokumentů k zapůjčení z knihovny NCA lze stáhnout zde:

velikost: 35 kB , přidáno: 9. 1. 2018
Stáhnout

 

Další zdroje o klastrech:

 • 2017. Úspěšné projekty klastrových organizací v České republice. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.              Dostupné zde.

 

 • 2015. Oborové klastry, nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti firem a regionálního rozvoje. BŘUSKOVÁ, Pavla.  Zpracováno             v roce 2003, revidováno v červnu 2015. Dostupné zde.

 

 • 2013. Cluster organisations in the Czech Republic. Publikace vznikla v rámci projektu ClusterCOOP.

 

 • 2012. Národní klastrová asociace. Závěrečná zpráva o provedení mapování klastrových organizací v ČR a jejich analýze. Dostupné zde.

         BŘUSKOVÁ, Pavla. Závěrečná zpráva o provedení mapování klastrových organizací v ČR a jejich analýze. 2012

 

 • 2011. MARTIN, Ron a Peter SUNLEY. Conceptualizing Cluster Evolution: Beyond the Life Cycle Model?. Regional Studies. 2011, vol. 45,         issue 10, s. 1299-1318.

 

 • 2010. "The key” to a successful cluster development – a case study from the Czech Republic and Poland. BIALIC-DAVENDRA,                        Magdalena, JIRČÍKOVÁ Eva, PAVELKOVÁ Drahomíra. Regionální studia, 02/2010. Dostupné zde.

 

 • 2010. MENZEL, M.-P. a D. FORNAHL. Cluster life cycles--dimensions and rationales of cluster evolution. Industrial and Corporate                  Change. 2010-01-24, vol. 19, issue 1, s. 205-238

 

 • 2009. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-             247-6378-8.

 

 • 2007. Bergman, E. M., ‘Cluster life cycles: an emerging synthesis,’ in C. Karlsson (ed.), Handbook of Research on Cluster Theory.                   Edward Elgar: Cheltenham, UK, pp. 114–132.

 

 • 2006. Zelená kniha klastrových iniciativ. Dostupné zde.

 

 • PAVELKOVÁ, Drahomíra. CLUSTERS AND IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS – study from the Czech Republic. Prezentace je                   dostupná zde.

 

 • INDUSTRIAL HEMP VALUE CHAIN (IHVC) AS AGRO-INDUSTRIAL INNOVATION: New perspectives and approaches needed for the                  establishment in Italy. Dostupné zde. 

 

  Zahraniční informační zdroje:

   

  Videa:

  • 2013. Clusters: powerful engines of economic development in Europe [online]. Business planet, 18.10.2013. Dostupné zde.