Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster nezahálel ani v minulém čtvrtletí

  • NSMC plánuje nastartovat výuku kybernetické bezpečnosti i na základních školách. Na středních školách je již od roku 2017 úspěšně
         zavedená

 

  • Jako první základní škola, kde byla kybernetická bezpečnost přednesena, byla ZŠ Hudcova Brno Medlánky. Přednáška proběhla v
         KYPO MU - kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity den 16. 4. 2019.

 

                        Foto: zdroj NSMC - prostor KYPO MU

 

  • NSMC se zúčastnil inspirační cesty do Izraele (Tel Aviv, Beersheba, Jerusalem), kterou pořádal JMK a JIC. V rámci mise navštívili naši
        ambasádu, univerzity, komerční subjekty a startupy. 

 

                                    Foto zdroj NSMC: fotka z Izraelské ambasády ČR s panem velvyslancem Stropnickým