Obchodní fórum česko-srbské spolupráce

Národní klastrová asociace společně se srbskou partnerskou organizací Cluster House pořádá akci „Obchodní fórum česko-srbské spolupráce“. Akce se uskuteční v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce programu Aid for Trade Srbsko – „Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků“. Cílem akce je posílit obchodní spolupráci klastrů a malých a středních podniků České republiky a Republiky Srbsko.

Obchodní fórum česko-srbské spolupráce se uskuteční 2. 11. 2016 v Praze a poskytne prostor pro představení podnikatelského prostředí obou zemí, projektů a zajímavých prezentací klastrových organizací a jejich členů jak z České republiky, tak z Republiky Srbsko, a také příležitost pro navázání kontaktů a možnost jednání s určenými partnery z řad srbských klastrů a firem.

Akce proběhne v Hotelu Olšanka v Praze. V rámci dopoledního bloku bude provedeno zahájení a uvítání partnerů a hostů a představena bude role veřejného sektoru v mezinárodní obchodní spolupráci formou prezentací zástupců vybraných ministerstev a dalších institucí. V odpoledních hodinách bude představena úloha klastrů při vytváření mezinárodní spolupráce malých a středních podniků formou prezentace zástupců vybraných klastrů obou zemí, následně bude dán prostor networkingu a matchmakingu.

Účast na akci je zdarma.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Ludmilu Bačovou, bacova@nca.cz, tel.: 731 534 179.