„PhytoPharma Day“ ve Stuttgartu

BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, vedoucí partner projektu DanuBioValNet, s podporou Rottenburg University of Applied Forest Sciences uspořádal 5. prosince 2017 „Phytopharma Day“ ve Stuttgartu. Akce se zúčastnilo téměř 50 účastníků z řad fytofarmaceutických firem, partnerů projektu DanuBioValNet, výzkumných institucí i univerzit, které se tomuto tématu věnují, a to nejen z Evropy i např. USA. Účastníci byli seznámeni s prací sběračů a pěstitelů léčivých rostlin v Německu, Polsku a Rumunsku i s přístupem fytofarmaceutických firem k výrobě přírodních léčiv.

Probíhaly zde rovněž diskuze týkající se rozvoje tohoto oboru v Dunajském regionu a roli klastrů v něm. Byla zdůrazněna také potřeba dlouhodobé spolupráce pěstitelů a výrobců napříč hodnotovým řetězcem a možnosti zlepšení sociálních podmínek pro sběrače a pěstitele ze zemí původu léčivých rostlin. Za Českou republiku se akce zúčastnili zástupci Národní klastrové asociace a doc. RNDr. Kmoníčková Eva CSc. z Ústavy farmakologie a toxikologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, která zde představila jejich unikátní výzkum (Timoj Trojlaločný - Laser trilobum).

E. Kmoníčková (ÚFT, UK) a R. Kindervater (BIOPRO)