Podpora klastrů pomohla posílit český nanotechnologický průmysl

Nanotechnologie představují strategické odvětví s potenciálem inovací v mnoha oborech. Klastr Nanoprogress je v tomto odvětí klíčovým hráčem, který poskytuje podporu k posílení inovací, internacionalizace a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a dalších subjektů. Jak takový klastr funguje, čeho se podařilo dosáhnout a může schéma podpory klastrových organizací inspirovat i jinde?

Luboš Komárek, předseda klastru, se aktivně zapojil do revize národní RIS3 strategie, která díky jeho úsilí zahrnuje jasnou specifikaci pozice a rolí klastrových organizací v rámci národního a Evropského ekosystému. Pod jeho vedením se klastr také stal hlavním příjemcem dotačního program Spolupráce – Klastry.

Více informací se dozvíte ZDE