Podpora účasti na 1. ročníku BIOHK 2020

CzechBio asociace biotechnologických společností ČR, připravuje pro své členy podporu účasti na 1. ročníku BIOHK 2020 (mezinárodní veletrh, konference-forum, matchmaking biotechnologických firem ze světa vč. Číny). Ve spolupráci s konzulem v Honkongu, panem Milanem Vágnerem, CzechBio připravuje projekt ekonomické diplomacie s finanční podporou státu. Na přípravě projektu spolupracuje i s agenturou CzechInvest, která akci rovněž podpoří a nabídne účast i dalším společnostem a akademickým institucím z ČR. S agenturou CzechInvest zároveň pracuje na přípravě podpory dalších aktivit pro členy asociace.