Posílení inovací ve střední Evropě

„Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vznikajících problémů a mezioborových témat“

Veřejná konference zahajuje INTERREG CENTRAL EUROPE strategický projekt CluStrat - Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vznikajících problémů a mezioborových témat. Účastníci mohou diskutovat s tvůrci inovační politiky a s odborníky na problematiku klastrů ze střední Evropy a Podunají.

Touto konferencí ve Stuttgartu pod záštitou ministra financí a ekonomiky Bádensko-Württemberska bude odstartován nový projekt spolufinancovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa s akronymem „CluStrat“. Českou republiku v něm reprezentuje Národní klastrová asociace spolu s Karlovarskou agenturou pro podporu podnikání, která tvoří tandem s Karlovarským krajem. Projekt s celkovým rozpočtem přes 3,77 mil. € a 19 partnery z 8 zemí je výsledkem úspěšné soutěže na základě výzvy k podávání strategických projektů k sedmi koncepcím, která byla vyhlášená v červenci 2010. První z těchto koncepcí se týkala „Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vznikajících problémů a mezioborových témat“. Toto je plný název nyní již schváleného projektu CluStrat, který má nelehkou úlohu realizovat během tří let řadu aktivit umožňujících zlepšit výkonnost klastrů jako nositelů konkurenční výhody a vytvořit proto nové státní a regionální koncepce. Více o projektu viz Tisková zpráva o projektu CluStrat

Podrobné informace ke konferenci na: http://www.steinbeis-europa.de/event.clustrat.html