Pozvánka na workshop: Nejlepší inspirace z Finska/Best inspiration from Finland

Jak zlepšit spolupráci akademické a aplikační sféry?“
- workshop od odborníků z Finska nyní v České republice

V listopadovém workshopu vám Business Arena Oy poskytne ověřené nástroje, pomocí nichž otevřete a urychlíte proces nacházení řešení překážek komunikace mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a firmami.

HLAVNÍ TÉMATA

- vytváření a prohlubování spolupráce akademické a aplikační sféry (university-business-cooperation)

- podpora podnikatelských rysů univerzit a vytváření nových startupových firem

- dosahování udržitelných inovačních výsledků v projektech s časově omezeným financováním

- efektivnější koordinace členů tzv. Triple Helix

Více informací naleznete zde.