Pozvánka: Řízení klastrů a jejich výkonnosti

Ve dnech 16. a 17. července se uskuteční ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati další z odborných akcí v rámci projektu POKR a také jednání k metodikám klastrových politik v rámci projektu TAČR.

V úterý 16. července proběhne setkání s Enricem Pedrosem, manažerem klastru FEMAC ve Španělsku (klastr je držitelem ocenění Cluster Management Excellence Labels GOLD Award), který vystoupí na téma „Klastr na cestě k evropské excelenci – zkušenosti manažera klastru“.

Ve středu 17. července se bude konat společné setkání zástupců akademické obce, státní správy a manažerů klastrů. Cílem tohoto setkání je diskuze a projednání návrhu hodnocení výkonnostního potenciálu a excelence klastrů jako součásti metodik národní a regionální klastrové politiky. Součástí tohoto setkání bude vystoupení uznávaných odborníků zabývajících se problematikou výkonnosti a excelence klastrů: Gerd Meier zu Köcker, ředitel Institute for Innovation and Technology in Berlin a Zita Zombori, členka týmu pro evropskou klastrovou excelenci (German Cluster Excellence Initiative’s Advisory Board “go-cluster”).

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 8. 7. 2013 na email Evy Jirčíkové: jircikova@fame.utb.cz. Uveďte prosím také, který den (nebo oba dny) se setkání zúčastníte.

Místo konání: Univerzitní centrum - Rektorát UTB, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín

Účast je bezplatná, obědy a občerstvení v průběhu setkání jsou zajištěny.