PŘEHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH V PROJEKTU CLUSTRAT

Akce pořádané Národní klastrovou asociací

č.

Datum

Název

Místo konání

1.

19. 06. 2012

Expertní workshop na téma vynořujících se oborů

Praha

2.

22. 10. 2012

Národní dialog k vynořujícím se oborům

Praha

3.

31. 01. 2013

Expertní workshop - Internacionalizace

Praha

4.

25. 02. 2013

Expertní workshop – Gender a diverzita

Ostrava

5.

20. 03. 2013

Expertní workshop – Transfer znalostí a technologií

Ostrava

6.

15. 04. 2014

Expertní workshop – Nízkoenergetické budovy I.

Ostrava

7.

29. 04. 2014

Expertní workshop – Nízkoenergetické budovy II.

Ostrava

8.

12. 06. 2014

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

Praha

9.

28. 07. 2014

Regionální dialog – Udržitelné zemědělství

Praha

10.

03. 09. 2014

Expertní workshop – Zemědělský klastr Vysočina

Jihlava

11.

27. 11. 2014

Diseminační konference

Praha

 

 

Akce pořádané Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o.

č.

Datum

Název

Místo konání

1.

12. 03. 2012

Regionální setkání

Sokolov

2.

12. 03. 2012

Expertní workshop – Karlovarský regionální klastr

Sokolov

3.

22. 06. 2012

Expertní workshop – Synergie v klastrových projektech

Skalka u Chebu

4.

23. 10. 2012

Národní konference

Praha

5.

07. 03. 2013

Regionální setkání

Cheb

6.

20. 06. 2013

Národní konference a regionální setkání

Karlovy Vary

7.

28. 01. 2014

Expertní workshop – Balneologie a lázeňství v KK

Karlovy Vary

8.

29. 04. 2014

Regionální setkání

Karlovy Vary

9.

29. 04. 2014

Expertní workshop – Balneologický / lázeňský klastr

Karlovy Vary

10.

27. 11. 2014

Diseminační konference

Praha