Propagačně informační kampaň Bezpečnostně technologického klastru

Bezpečnostně technologický klastr realizoval dne 30. 5. 2019 na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava propagačně informační kampaň klastru v rámci projektu „Rozvoj BTK“, spolufinancovaného z OP PIK, Spolupráce – Klastry. 

Propagačně informační kampaň klastru probíhala v těchto sekcích – SAFETY, SECURITY, EKOLOGIE, VÝZKUM A VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ. V každé ze sekcí byly uveřejněny zajímavé přednášky předních odborníků na konkrétní oblast bezpečnosti a poté byla problematika rozvedena přítomnými hosty v rámci diskuze s konkrétními závěry jak danou problematiku řešit. Cílem propagační kampaně klastru bylo propagovat jedinečnost klastru, propagovat výzkumné a vývojové aktivity klastru, propagace společných projektů klastru, zvýšit informovanost o bezpečnostním sektoru v průmyslu, zvýšit povědomí o službách klastru, rozšířit členskou základnu, zvýšit zájem odborné veřejnosti a potenciálních členů z řad firem o oblasti činnosti klastru.

                                                Foto zdroj BTK