Průběh projektu iWATERMAP

                           

                                                                                                         

 

Mezinárodní projekt iWATERMAP pro podporu inovací technologií v oboru vodního hospodářství zdárně ukončil druhý semestr. Za Českou republiku je projekt řešen v rámci spolupráce klastru CREA Hydro&Energy, Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje.

Cílem druhého semestru byla zejména identifikace a využití tzv. „good practices“ ostatních regionů a nalezení společné cesty, nástrojů a metodik. Mezi aktuální výstupy patří vytvoření návrhu tzv. cestovních map lidských zdrojů, internacionalizace a rozvoje kritické masy. Jedním z dalších výstupů projektu je návrh vytvoření odborného centra „VODA“ v Brně za podpory Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební pro podporu zkvalitnění lidských zdrojů na úrovni středních škol.

Partneři projektu se mimo jiné snaží ve svých regionech ovlivnit regionální strategie, například Strategie JMK a RIS3 a nalézt v nich podporu pro inovace spojené s vodou.

V dubnu se uskutečnilo 2. mezinárodní setkání partnerů projektu na Krétě. Výsledkem jednání byla vzájemná konfrontace parametrů projektu, jeho výsledků a výstupů a identifikace „good practices“.                            

                                                                               

 

 

                                              FOTO zdroj: CREA Hydro&Energy