Role inovativních klastrů v rozvoji turismu“ v Gudairi, Gruzie

Na první pohled není v cestovním ruchu mnoho inovací. Ale druhý pohled ukáže, že toto odvětví je plné nejnovějších technologií, ať už se jedná o IT a marketing nebo technické vybavení sportovních areálů. A právě o možnostech rozvoje cestovního ruchu byla konference
„Role inovativních klastrů v rozvoji turismu“ 5. – 6. 3. 2020 v Gudairi, Gruzie.

NCA na konferenci reprezentoval zástupce společnosti BizGarden. Dlouholetý člen NCA se zaměřuje na moderní nástroje marketingu v cestovním ruchu s využitím platformy Outdooractive (www.outdooractive.com).

Doufáme, že i dalším našim členům, zejména z oblasti ICT, díky účasti na této konferenci přineseme zajímavé kontakty pro potenciální budoucí spolupráci při rozvoji turistického ruchu v Gruzii.