Seminář o žáruvzdorných a elektricky vodivých materiálech při tavení skel

Český a moravský sklářský klastr uspořádal první z cyklu technologických a vědecko-výzkumných seminářů s názvem „Žáruvzdorné a elektricky vodivé materiály při tavení skel“. Tento seminář proběhl 18. června 2018 na půdě Vysoké škole chemicko-technologické v Praze za účasti 52 posluchačů - technologů a vědeckých pracovníků z České i Slovenské republiky.

Sborník prezentací a přehled dne je dostupný na webových stránkách: www.czechartofglass.com/seminare

Seminář byl podpořen: