Setkání klastrových manažerů 23.9.2015

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů,

rádi bychom Vás pozvali na tradiční Setkání klastrových manažerů, které se uskuteční dne 23.9.2015 od 13:45 hod. v krásných prostorách Vily Gröbovky, přímo v srdci Havlíčkových sadů s kouzelným výhledem na Prahu www.google.mapy.cz_Vila Gröbovka.

Ústředními tématy setkání budou:

-       Přivítání účastníků a úvodní slovo, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MGR. ROBERT WENZEL)

-       Výzva programu Spolupráce - Klastry v OP PIK, Agentura CzechInvest

-       Internacionalizace a mezioborová spolupráce klastrů, Národní klastrová asociace (PaedDr. PAVLA BŘUSKOVÁ)

-       Informace k získání Zlaté známky udělované European Secretariat for Cluster Analysis

-       Enterprise Europe Network (RNDr. JITKA RYŠAVÁ)

Na závěr proběhne neformální diskuze a občerstvení. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce zde.

Svou účast prosím potvrďte emailem na adresu (lucia.bugajova@czechinvest.org), kde uveďte jména osob, které se budou setkání účastnit. Potvrzení mi prosím zašlete nejpozději do 16.9.2015.