Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a projektu CluStrat

Dne 19. 6. 2012 se v prostorách HUB Praha konalo Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a Expert Workshop projektu CluStrat na téma vynořující se obory.

Projekt CluStrat je zaměřen na implementaci a především rozšíření technologických inovací do malých a středních podniků (MSP), a to vytvořením společné strategie koncepce klastrů směřující k podpoře nově vznikajících hospodářských odvětví a přenosu informací mezi vybranými obory.

Úvodní slovo přednesla Pavla Břusková a Jan Kubalík. Pavla Břusková zdůraznila roli klastrů pro hospodářský rozvoj země a zaměřila se na zacílení projektu CluStrat. Součástí projektu je mapování potenciálu vynořujících se oborů v partnerských regionech s ohledem na vybrané společenské výzvy definované v strategii EK Horizon 2020. Jedním ze 3 vynořujících se oborů je aktivní stárnutí, druhým zelená ekonomika a třetím oborem je udržitelná mobilita.

Následoval blok prezentací věnovaný Local Info day projektu Clusters-Cord.

Prezentovala se následující témata:

Clusters-Cord (Jiří Polívka); Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe (Marek Bureš); ClusterCOOP (Robert Wenzel/Martina Froňková); C-Plus Projekt prezentující World-Class klastry ve Střední Evropě(Jakub Palouš);Projekt Autonet facilitující vznik sítě klastrů  (Jan Kubalík); Prezentace na téma mezinárodní spolupráce v klastrových projektech (Jan Kubalík)

Druhá část byla věnována Expertnímu workshopu projektu CluStrat. Nejprve přednesla paní Meislová z TC AV ČR svoji prezentaci na téma Teoretická východiska konceptu vynořujících se oborů. Dále se diskutovalo téma „Emerging industries – společné téma pro inovace v klastrech“, ke kterému svůj příspěvek přednesla paní Příhodová z Ministerstva průmyslu a obchodu, člen European Forum for Emerging Industries. Prezidentka NCA Pavla Břusková se ve svém příspěvku věnovala mapování vynořujících se oborů v projektech CluStrat a ClusterCOOP.

Následovala diskuse u „kulatého stolu“ na prezentovaná témata a na téma podpory klastrů v České republiky a jednotlivých regionech ČR.

 

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa