Školení k budoucímu rozvoji klastrů a vynořujících se oborů

Dne 23. ledna 2015 proběhne v Berlíně Foresight Workshop k vytýčení nejslibnějších a nejdynamičtějších oblastí pro budoucí změny v prmyslové transformaci a rozvoji klastrů, spolupráci a vytváření hodnoty, Pomůže identifikovat hypotézy a klíčové proměnné pro následnou hloubkovou anaýzu, která se stane základem pro různé scénáře o budoucnosti klastru. Workshop bude využívat inovační techniku vizuálního road-mappingu k navržení možných rozvojových cest pro ku spolupráci napříč klastry. Akci organizuje Evropská klastrová observatoř a německý hostitel VDI/VDE-IT.. Za ČR se účastní Ing. Břetislav Skácel, CREA Hydro&Energy, Brno.

Více informací zde.