Společná rumunsko-maďarská klastrová konference 2018

Ve dnech 20.-22. 11. 2018 se evropská klastrová komunita setkala na první konferenci svého druhu, kdy se dvě země Rumunsko a Maďarsko rozhodly prezentovat své klastrové aktivity a úspěchy společně pod mottem „Mostem mezi zeměmi k dohnání Evropy“. Konference se konala v duchu přeshraniční spolupráce obou zemí postupně ve městech Oradea a Debrecín jako úvodní akce Evropských klastrových týdnů 2018–2019. Tato propagační kampaň Evropské komise potrvá do 30. dubna 2019 a jejím cílem je zvýšit povědomí o roli klastrů a jejich výsledků ve prospěch rozvoje MSP, transformace průmyslu a regionálního rozvoje prostřednictvím národních, regionálních či místních klastrových eventů. Přehled již přihlášených akcí do Evropských klastrových týdnů je zveřejněn na stránkách ECCP.

Za Českou republiku se konference v Debrecínu zúčastnili Pavla Břusková, prezidentka NCA, a Přemysl Soldán, předseda klastrové organizace IT Cluster, z.s., jako spíkři v panelových diskuzích. Konferenci zastřešilo Clustero – Rumunská klastrová asociace a Ministerstvo financí Maďarska.

Ke stěžejním tématům konference patřily jak příklady dobré praxe klastrových politik, tak náměty na další rozvoj klastrů – silnější klastrové organizace poskytující lepší zastřešení pro MSP, sladění klastrových politik s prioritami RIS3, lepší koordinace s dalšími politikami na podporu konkurenceschopnosti (policy-mix), vyhodnocování klastrů a jejich dynamický rozvoj včetně nového mapování v souladu s potřebou rozvoje nových hodnotových řetězců pro inovace.

Konference byla rovněž místem setkání partnerů z evropských klastrových projektů, k nimž patří kromě projektu DANUBIOVALNET, jehož partnerem je NCA, také CLUSTERIX2.0CLUSTERS3,  CLUSTERFY, STRING, FORESDAROSEWOOD. K významným výstupům této meziregionální skupiny klastrových projektů patří Doporučení pro klastrovou politiku, dokument projektu CLUSTERIX2.0 shrnující výsledky jejich spolupráce po dobu 3 let.

Více o konferenci zde

Zdroj: Foto NCA