Společné setkání Klastrů České republiky

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop \"Společné setkání Klastrů České republiky 2012\" , konaný dne 20.2.2012 v Jihlavě, který pro Vás společně
organizují Klastr českých nábytkářů, Klastr OMNIPACK a Clutex - klastr technické textilie.

Workshop je ve spolupráci s agenturami CzechInvest a CzechTrade zaměřen především na aktuální informace týkající se ukončování jednotlivých projektů z I. výzvy a nové výzvy v programu podpory SPOLUPRÁCE-KLASTRY. Dále se zde dozvíte praktické informace o možnostech čerpání dotací z jiných programů a o podmínkách exportu na rozvíjející se trhy Asie.

Workshop je určen pro Klastry a jejich členy, kteří mají zájem využívat pro své podnikání dotace, případně již dotace v rámci programu OPPI využívají a
pro manažery Klastrů a jejich členů, které mají zájem expandovat na asijské trhy.

Potvrzení své účasti prosím zašlete na e-mail administrator@furniturecluster.cz anebo sdělte telefonicky manažerce KČN Lucii Haraslínové na tel. 774113529 nejpozději do 15.2.2012.