Spolupracujte v rámci mezinárodní sítě CORNET

Síť Cornet umožňuje realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím národních programů výzkumu a vývoje. Cornet se zaměřuje na realizaci projektů kolektivního výzkumu pro inovační potřeby většího počtu malých a středních podniků. Výzvy jsou realizovány dvakrát ročně, nejbližší termín další výzvy bude otevřen přibližně v půlce června a příjem žádostí bude ukončen 25. září 2019. Více informací zde.

Síť CORNET neposkytuje financování pro realizaci jednotlivých projektů, projekty jsou financovány z rozpočtu národních programů jednotlivých zemí. Proto je také nutné, aby projekt splňoval podmínky definované organizací poskytující podporu projektům kolektivního výzkumu, tzn., je nutné, aby projekty schválené v rámci sítě CORNET, prošly rovněž hodnocením v rámci národního programu. V ČR lze projekty zapojené do sítě CORNET financovat prostřednictvím programu Spolupráce – Klastry (poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Míra spolufinancování závisí na podmínkách nastavených jednotlivými národními poskytovateli. V programu Spolupráce – Klastry je možné získat pro podporovanou aktivitu kolektivní výzkum 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj, 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum. Dle harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019 je plánováno vyhlášení VI. výzvy programu Spolupráce – Klastry na 28. 6. 2019, což odpovídá termínu otevření výzvy v rámci sítě CORNET. Projektu se musí účastnit alespoň 2 země nebo 2 regiony z různých zemí. Konsorcium partnerů musí splňovat následující podmínky: každá z účastnících se zemí/regionů musí obsahovat sdružení malých a středních podniků (MSP) - např. klastr, výzkumnou organizaci a alespoň 5 MSP (členové uživatelského výboru, zajišťují předkonkurenční charakter výzkumu).

Více k dalším podmínkám spolupráce (zapojené země, partneři, témata projektů) zde.