TCIC 2019 Transylvanian Clusters International Conference. Clusters: Ecosystems for Innovation and New Business

 

Byli jsme při tom. Mezinárodní konference Transylvanian Clusters International Conference (TCIC) byla již pátým ročníkem akce pořádanou Konsorciem klastrů severní Transylvánie v rumunské Kluži. Cluj-Napoca, hostitelské město, je srdcem Sedmihradska s velmi aktivní obchodní komunitou.Cílem konference je podpora ekonomiky v regionu, usnadnění mezinárodní výměny znalostí a vyhledávání příležitostí pro spolupráci při řešení globálních výzev.

 

Hostitelem konference ve dnech 18. - 20. září 2019 bylo nově vybudované Regionální centrum excelence pro kreativní průmysly (CREIC) v okrajové části města Kluž. Centrum je věnované výhradně inovacím, vzdělávání a rozvoji. Rozsáhlé centrum vybavené moderními technologiemi i nemalými prezentačními a konferenčními prostory ilustruje nejlépe ambice a důležitost jakou kreativním odvětví v transylvánii přisuzují. Zlínský kreativní klastr byl na konferenci přizván z popudu Národní klastrové asociace (NCA), jmenovitě Pavly Břuskové, která byla jedním z prezentujících v panelové diskuzi a zároveň "reportérem" odborné sekce Kreativní podnikání.

 

Ústředním tématem letošního roku bylo „Klastry: ekosystémy pro inovace a nové podnikání“ a konference se odehrávala v módu paralelních zasedání zaměřených na témata:

  • Podpora efektivní spolupráce. Praktické nástroje a nové obchodní přístupy
  • Meziodvětvová spolupráce pro digitální transformaci
  • Průmysl 4.0 v zemědělství
  • Kreativní podnikání. Klíčové výzvy v tomto odvětví
  • Obnovitelná energie

 

Navštívili jsme sekci zaměřenou na kreativitu, která Zlínskému kreativnímu klastru měla nejvíc co říct, ale naše firmy by se určitě našly i
v dalších oblastech jako digitalizace nebo třeba smart agriculture.

 

 

Paralelní sekce věnovaná kreativnímu podnikání byla tematicky situována ve filmovém studiu.

 

Praktickým prvkem byl perfektně zorganizovaný matchmakingový maraton, který probíhal druhý den konference. Z šesti dvacetiminuntových individuálních konzultací si neseme nejen hrst vizitek, ale také výzvy ke konkrétní spolupráci ať již s FilmOffice Georgia, Transylvania Creative Cluster nebo s nábytkářským klastrem z Jihoafrické republiky.

 

Setkání s prezidentem jihoafrického nábytkářského klastru P. Michaelem Reddym

 

Na konferenci jsme posbírali inspiraci, spoustu důležitých kontaktů a doufáme, že se vše zúročí v přípravě mezinárodních projektů spolupráce. To je totiž jediná reálná cesta jak se posunout na evropskou úroveň. A v Rumunsku už to ví dlouho.