Účast NCA na podnikatelské misi v Srbské republice

Ve dnech 1.-2.9.2015 se uskuteční doprovodná podnikatelská mise předsedy vlády ČR, pana Bohuslava Sobotky a vybraných ministrů v rámci oficiální návštěvy v Srbské republice.

Této akce se zúčastní také prezidentky NCA, Pavla Břusková, která zde v průběhu mise podepíše se svým protějškem, ředitelkou srbské rozvojové organizace na podporu klastrů Cluster House, Dankou Milojkovič, Memorandum o bilaterální spolupráci. Jeho smyslem bude nacházet konkrétní možnosti spolupráce a poskytovat pomoc při vytváření partnerství mezi českými a srbskými klastrovými organizacemi ze strany obou zastřešujících organizací - NCA a Cluster House.

Cílem účasti NCA na misi je nejen podporovat internacionalizaci českých klastrových organizací v méně známých teritoriích, ale současně se zasazovat i o zviditelnění přínosů klastrů před politickými představiteli ČR a celkový rozvoj české klastrové politiky. Rozšíření spolupráce klastrů se zeměmi jihovýchodní Evropy umožňuje i průběžná účast NCA na aktivitách orgánů Danube Strategy (DanubeClus) a letos i na 6th Balkan and Black Sea Conference “Days of Clusters 2015” (22.-23.10.2015 v Brašově, Rumunsko), na kterou je P. Břusková pozvaná jako speaker.

Seznam srbských klastrových organizací a také více informací o nich formou katalogu naleznete zde.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING on bilateral Czech-Serbian co-operation in the field of cluster development signed between National Cluster Association, Czech Republic and Cluster House, Serbia. For more information please click here. Memorandum is here.