Úvodní konference k Polsko - českému klastru udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky

Národní klastrová asociace realizuje od 1. ledna 2019 projekt Polsko - český klastr udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky. V rámci aktivit projektu se dne 21. 5. 2019 uskutečnila ustavující konference k projektu a to v hotelu Gorzelanny, Jarnołtówek, Opolské vojvodství. Konference se zúčastnili kromě polského a českého partnera také zástupci podnikatelských subjektů z Polska a z České republiky, dále pak zástupci místních samospráv a představitelé Česko - polské obchodní komory.

Konferenci zahájil Piotr Dancewicz, ředitel Asociace předsednictva Opole a PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace, kteří společně přivítali účastníky konference a představili ideový záměr společného projektu. Konkrétní aktivity projektu představili Michal Borowiec, projektový manažer, Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska a Marek Vegricht, projektový manažer a výkonný ředitel Národní klastrové asociace.

Současné trendy ve fungování a rozvoji klastrů. Inovační Broker 2.0 - nový trend ve zdravotní turistice přiblížila ve své prezentaci dr. Monika Knefel, předsedkyně představenstva Hospodářské komory, Kruh zdravotnického cestovního ruchu.

Na konferenci zazněla prezentace advokáta Romana Jarosińského, právního poradce advokátní kanceláře advokátů a právních poradců
v Opole, který hovořil o problematice Právních aspektů založení klastru a hospodářského sdružení.

Problematiku udržitelného rozvoje v oblasti stavebnictví účastníkům přiblížil Dr. Ing. arch. Boguslaw Szuba a to s tématem Ekologická architektura pro udržitelný rozvoj.

Endogenní zdroje polsko-českého pohraničí – nevyužité příležitosti představil Dr. Artur Żurakowský, předseda představenstva společnosti Merkury Prudnik.

Konferenci zakončila PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka NCA, která hovořila o zkušenostech českého partnera při vytváření klastrů a také zmínila problematiku bioekonomiky jako důležitého tématu pro udržitelný rozvoj.

FOTO: zdroj NCA

V rámci projektu byly zřízeny také 2 kanceláře, jedna v Opole a druhá v Ostravě. Kanceláře mimo jiné zajišťují tyto činnosti:

- společná propagace aktivit klastru a jeho členů

- informační aktivity

- pořádání akcí (semináře, worshopy, obchodní snídaně, stáže)

- konzultace

- dotazníková šetření

 

Kontakt na kancelář v ČR:

Národní klastrová asociace

Adresa: U Tiskárny 616/9, Ostrava, 702 00

Kontaktní osoba: Marek Vegricht, projektový manažer

Tel: +420 606 446 411

E-mail: vegricht@nca.cz

 

Kontakt na kancelář v Polsku:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Plac Wolności 6, 45-018 Opole

NIP: 7543078725, REGON: 161568833, KRS: 0000485977

tel.  +48 77 44 61 409; fax  +48 77 44 59 612  mobile. +48 602 317 346

Michał Borowiec – Koordynator Projektu

e-mail: michal.borowiec@ao.opole.pl

Internet: www.aglomeracja-opolska.pl