V Moravskoslezském kraji vzniklo Centrum kolaborativní robotiky

Zhruba před necelým rokem inicioval Moravskoslezským automobilový klastr (Autoklastr) vznik Centra kolaborativní robotiky. Reagoval tak na opakující se problém nedostatku pracovníků a náročnosti některých výrobníchoperaci, které řeší firmy napříč všemi odvětvími. Díky pozitivnímu a proaktivnímu přístupu Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) se Autoklastru podařilo převést řešení této situace do konkrétního projektu a následného vybudování tzv. kolokačního centra s kolaborativními roboty, kterým se zkráceně říká „koboty“.

Centrum o rozloze cca 120 m2 umístěné v prostorách MSIC nabízí 3 druhy kobotů, jejichž použití je velmi široké – jde o dvouramenného kolaborativního robota ABB YuMi, kobota Universal Robots UR10 a největšího kolaborativního robota Fanuc CR-35iA.

„Díky našemu pracovišti si firmy, především malé a střední, mohou ověřit možnosti využití kobotů, případně odladit vlastní robotizované pracoviště, a to zejména v situacích, kde doba odstávky linky ve firmě musí být velmi krátká,“ říká výkonný ředitel Autoklastru Ladislav Glogar.

Zavedením kobotů se pro zaměstnance sníží náročnost práce na výrobní lince především při opakujících se jednotvárných nebo nebezpečných procesech. Současně se redukují problémy s nedostatkem expertů na klasickou automatizaci, a to jak v oblastech programování či údržby. Dalším pozitivem je, že díky úzké spolupráci kobot vs. člověk dojde ke zvyšování dovedností zaměstnanců a jejich využitelnosti na pozicích s vyšší přidanou hodnotou.

V současné době tvoří koboty cca 2% podílu všech průmyslových robotů. Je třeba zdůraznit, že počty nově prodávaných velmi rychle rostou. V roce 2014 bylo prodáno 2,5 tisíce kobotů, v roce 2016 jich bylo více než 10 tisíc, předpokládaný odhad pro rok 2020 je více než 150 tisíc prodaných kobotů. Podle celosvětového průzkumu bude do roku 2021 kumulativní roční míra růstu činit více než 60% a může významně přispět k udržení výrobních aktivit v ekonomicky rozvinutých zemích. Již teď Autoklastr ve spolupráci s katedrou Robotiky na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava intenzivně pracuje na navazujícím projektu, který se týká vývoje periferií (chapadel) kobotů.

„Jde především o výzkum a konstrukční vývoj těchto speciálních chapadlech, následné osazení senzorickými systémy i systému řízení, které si vyžaduje dané pracoviště. Součásti je samozřejmě i bezpečnostní analýza,“ dodává Glogar. Pilotní ověření vývoje periferií proběhne ve firmách – členech Autoklastru, které jsou technologickými lídry automobilového průmyslu, konkrétně se jedná o spol.

Continental Automotive, Varroc Lighting Systems a vybrána bude ještě jedna další firma. Zavedení kolaborativní robotiky má i vysoký celospolečenský přínos. Díky její implementaci dojde nejen k udržení výroby v zemích s vyšší cenou lidské práce, ale i k přivedení takových výrobních aktivit, které byly v minulosti outsourcovány, a to především do zemí s nízkými osobními náklady.