V4ClusGo

V4Clusters Go International (V4ClusGO)

Tento projekt se zaměřuje na budování internacionalizačních kapacity klastrů v zemích Visegrádské čtyřky. Prostřednictvím školení a vzdělávání chce povzbudit klastrové organizace a jejich členy (MSP) k realizaci internacionalizačních aktivit a orientaci na nové trhy. Lead partnerem projektu je Národní klastrová asociace, dalšími partnery jsou: Národní aliance inovativních klastrů (HU), Únia klastrov Slovenska (SK) a Národní asociace inovativních podniků (PL).

Projekt je spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Oficiální stránka projektu: http://klastr-portal.cz/en/v4clusgo