Valná hromada NCA dne 29.5.2013

Čtvrtá valná hromada Národní klastrové asociace se konala v konferenční místnosti Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha.

Na této valné hromadě proběhla volba pátého člena představenstva a nově byla zvolena dozorčí rada NCA.

Novou členkou představenstva byla zvolena:

RNDr. Kamila Krečmerová, MBA - ředitelka KLACR, o.s.

Členy dozorčí rady byli zvoleni:

Mgr. Jan Kučera - generální ředitel Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Ing. Jiří Herinek - ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouc

Ing. Luděk Kühr - Senior Advisor, BIC - R&D, s.r.o.