Veletrh VĚDA VÝZKUM INOVACE

Rychlou registrací v září získáte 30% slevu!
Nyní se pouze zaregistrujte.  

Přidejte se k zajímavým vystavovatelům!

K dnešnímu dni jsou mezi vystavovateli na VVVI 2017 zaregistrovaní například:

 • TATRA TRUCKS a.s.- Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Nákladní vozidla se značkou TATRA jsou založena především na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Více zde.
 • Intemac Solutions s.r.o. - Moderní centrum výzkumu a výzkumná instituce, která se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, nabízí expertní služby a komplexní řešení pro výrobce a uživatele obráběcích strojů. Poskytuje výzkumně vývojové a vzdělávací zázemí pro toto odvětví a přispívá k vyšší intenzitě spolupráce průmyslových firem s výzkumnými kapacitami. Společnost Intemac Solutions s.r.o. je dceřinou společností JIC (Jihomoravské inovační centrum). Více zde.
 • BioVendor Instruments a.s. - BioVendor Instruments a.s. se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti laboratorní automatizace a nabízí komplexní řešení pro mikrobiologii (počítání kolonií; robotiku pro přenos, zpracování kolonií a depozici MALDI matrice a dalších reagencií) a imunoanalýzu (analýza mikrotitračních destiček na principu kolorimetrického, fluorescenčního a luminiscenčního zobrazování). Více zde.
 • Regionální technologický institut (RTI), ZČU V PLZNI - RTI je strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. V moderně vybavených laboratořích a zkušebnách centra je prováděn výzkum a vývoj zaměřený především na: moderní konstrukce vozidel včetně jejich pohonných systémů, výrobní stroje včetně jejich modernizací, tvářecí technologie a obráběcí technologie. Více zde.

Partneři VVVI 2017 se také na veletrh připravují!

 • Národní klastrová asociace (NCA) - NCA připravuje setkání pro své členy a další doprovodný program. Těžištěm členské základny NCA je 20 vůdčích klastrových organizací ČR zastřešujících téměř 500 subjektů z podnikatelské, vzdělávací a výzkumné sféry. Více zde .
 • Úřad průmyslového vlastnictví - Úřad průmyslového vlastnictví připravuje sérii seminářů a školení, zaměřených na aktuální problematiku průmyslového práva.

Hlavním mediálním partnerem pro VVVI 2017 se stalo vydavatelství MM Publishing, s.r.o.

Jedná se o prestižní české vydavatelství odborných časopisů MM Průmyslové spektrum, MM Strojírenství na dosah a MM Science Journal.

V rámci doprovodného programu VVVI 2017 proběhne slavnostní předání ceny za nejlepší příspěvek MM Science Journal 2016.


Účast na VVVI je uznatelnou položkou v rámci VaV projektů - prezentace výsledků VaV.

Kontaktujte: vrablova@vvvi.cz


Včasnou registrací získáte:

 • 30% slevu z ceny výstavní plochy.
 • Zveřejnění loga Vaší organizace s aktivním proklikem na www.vvvi.cz .
 • Uvedení Vaší organizace v katalogu vystavovatelů.
 • Možnost účasti v doprovodném programu.
 • Získávání všech aktuálních informací k VVVI 2017.
 • Zařazení do systému plánování schůzek.

4 možnosti, jak se na veletrhu prezentovat jsou:

 • výstavní expozicí,
 • účast na doprovodném programu,
 • příspěvek na konferenci,
 • propagační materiály.

Další informace najdete na www.vvvi.cz.
Pozvánka na VVVI 2017 .
Přihláška na VVVI 2017 .
Pokud máte nějaké otázky, napište na info@vvvi.cz nebo zavolejte na +420 575 570 652.
Rádi Vám odpovíme.


Ing. Martin Janča, Ph.D.
manažer veletrhu
+420 603 810 923
janca@vvvi.cz
www.vvvi.cz