Veletrhy průmyslových technologií a inovací INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA 2016

Vídeňské veletrhy průmyslových technologií a inovací INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA 2016, konající se jednou za 2 roky ve Vídni, nabízí možnost prezentace v rámci nové speciální expozice CZECH SUBCONTRACTING COMPETENCE CENTRE (prezentace subdodávek) v květnu 2016 (www.intertool.at) .

INTERTOOL - mezinárodní odborný veletrh pro strojírenství, obrábění kovů a inovace v oboru průmyslu se uskuteční ve dnech 10.-13. května 2016, veletrh SMART AUTOMATION AUSTRIA - mezinárodní odborný veletrh průmyslové automatizace a pohonů se koná ve dnech 10.-12. května 2016.

 

Zvažují se i další nové speciální expozice pro prezentaci na vídeňských veletrzích:

* CEE/SEE INNOVATIONS, SCIENCE & PRO-EDUCATION HUB (prezentace vzdělávacích a školicích institucí, inovačních center, aplikované vědy a transferu technologií z regionů střední a východní Evropy a jihovýchodní Evropy)
* CEE/SEE INDUSTRIAL PARKS CONTACT CENTER (prezentace průmyslových a technologických parků z regionů střední a východní Evropy a jihovýchodní Evropy)

* „CZECH IS NANO“ COMPETENCE CENTER (nanotechnologie)

* CZECH MICROELECTRONICS COMPETENCE CENTRE (mikroelektronika)

* CZECH CYBERNETICS INTELLIGENT SYSTEMS HUB (kybernetické inteligentní systémy)

 

Rádi bychom upozornili na nové speciální nabídky pro vystavování poprvé na veletrzích Reed Exhibitions Austria za velmi výhodných podmínek - 30 % sleva z ceny výstavní plochy (při objednání stánku 6m- 24mmax.).

Zde naleznete oficiální ceny pro účast na vídeňských veletrzích průmyslových technologií a inovací v roce 2016. Po využití nové speciální nabídky Reedstarter, se cena za 1 m2 nevybavené plochy pohybuje kolem 100,- Eur. Tuto nabídku Reedstarter mohou využít firmy, které budou vystavovat na veletrzích Reed Exhibitions Austria poprvé nebo jsou nově založenými společnostmi (2 roky od data zápisu v obchodním rejstříku).

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na:

 

Lenka Kotllárová

Schwarz & Partner spol. s r. o.

Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 278 654

E-mail: veletrhy@sp.cz

Více informací naleznete zde.