VTP Milovice- Praktické přínosy inovací v klastrech

nformace o konferenci 

Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj (CVVI) ve spolupráci s Národní klastrovou asociací (NCA) a dalšími partnery projektu „Kooperační platforma VTP Milovice“ - ČVUT - Fakulta strojní a dopravní, VTP AT Milovice, o.p.s a TECHNOFIBER, s.r.o. připravují konferenci

  VTP MILOVICE - PRAKTICKÉ PŘÍNOSY INOVACÍ V KLASTRECH 

 která se uskuteční dne 9. října 2012 v Technickém muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno - Královo Pole.

 Cílem konference je představení projektu Energoklastru, kterým je Vědecko-technologický park Aerodynamický tunel Milovice, podpora spolupráce výzkumu
a vývoje, spolupráce klastrů v automobilovém průmyslu a energetiky v souvislosti s aktivitami VTP Milovice, sdílení zkušeností odborníků ze zahraničí s pracovníky VŠ a propojení akademické a aplikační sféry.

 Manažeři klastrů také seznámí s praktickými výsledky projektů a příležitostí pro stáže
a praxe studentů v klastrech a jejich členských firmách.

 Zájemci o vystoupení na konferenci a o účast na konferenci mohou kontaktovat organizátora konference:

 PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka

Národní klastrová asociace, Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava

 tel.: 731 505 929

e-mail: konference@nca.cz

 Pozvánku ke stažení naleznete zde:

Registrační formulář naleznete zde: