Využívání zdrojů nerostných surovin

Czech Stone Cluster pořádá v jihomoravském Kurdějově ve dnech 19.-21.10.2011 mezinárodní konferenci Využívání zdrojů nerostných surovin pod záštitou VŠB - TU Ostrava, Technické univerzity v Košicích, Polytechnické univerzity v Polsku a Mendelovy univerzity v Brně.

Konference se bude zabývat problematikou využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, využívání uhelných, rudných a jiných surovin, nové legislativy EU a členských států a v neposlední řadě také ochranou životního prostředí při využívání nerostných surovin. Má umožnit výměnu informací, pohledů a názorů předních odborníků a expertů z více oblastí, jako i zástupců vědy, výzkumu a praxe.

TEMATICKÉ BLOKY

I. tematický blok

Hrubá kamenická výroba

Ušlechtilá kamenická výroba

Suroviny pro drcené kamenivo

Legislativní problematika při HČ a ČPHZ

Podpora podnikání a ochrana životního

prostředí při těžbě nerostů

II. tematický blok

Hlubinné dobývání ložisek

Povrchové dobývání uhelných a neuhelných ložisek

Rudná ložiska

Těžba ropy a zemního plynu

Obnovitelné zdroje a jiné

III. tematický blok

Legislativa v životním prostředí v souvislosti s dobýváním nerostných surovin

Ochrana ovzduší

Ochrana vod

Zahlazení hornické činnosti a rekultivace

Důlní měřictví