Vzdělávací seminář NCA "Řízení a rozvoj klastrů – zkušenosti od matadorů"

Dne 13. prosince 2018 se uskutečnil v prostorách Národní klastrové asociace (NCA) v Ostravě vzdělávací seminář na téma: „Řízení a rozvoj klastrů – zkušenosti od matadorů“. Seminář byl určen pro manažery klastrových organizací a jejich výkonné týmy. Cílem bylo načerpat metody dobré praxe od nejzkušenějších klastrových manažerů v ČR, získat informace o připravované podpoře klastrů z EU v novém programovacím období a samozřejmě také networking.

První přednášející Ladislav Glogar, výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru, z.s. (MAK), se zaměřil na praktické zkušenosti z řízení největší české klastrové organizace (80 členů, z toho 5 univerzit). Vysvětlil informační, koordinační a integrační roli klastrové organizace a jejího managementu pro rozvoj inovačních aktivit klastru a jeho konkurenceschopnosti. Neméně důležité je sepjetí managementu klastru s potřebami a potenciálem jeho členů tak, aby mohly být stanoveny společné cíle, které jsou chytré, integrované a udržitelné – tedy takovou formu spolupráce, která zaručí dlouhodobou prosperitu. Účastníci semináře ocenili hlavně praktické příklady toho, na jaké problémy členů se management klastrů zaměřuje, ať už jde o efektivnější využití pracovní síly v daném odvětví – rozvoj lidského kapitálu, nižší transakční náklady mezi firmami – optimalizaci hodnotových řetězců, lepší spolupráci a difusi výsledků inovačních aktivit, spolupráci s VŠ a výzkumem, spolupráci s příbuznými odvětvími (plastikáři, strojaři) či propojování velkých firem s malými podniky. K úspěšným projektům MAK se tak řadí Autoakademie pro střední školy, Svět v pohybu (stavebnice pro děti) a Centrum expertů umožňující rozvoj nových nápadů a technických řešení. Více o MAK na http://autoklastr.cz

Luboš Komárek, místopředseda představenstva klastru NANOPROGRESS, z.s. (NPG), jako druhý přednášející, uvedl přítomné do světa národních a mezinárodních klastrových projektů, ve kterých NPG participuje, nebo je dokonce zakládá a vede. Za poslední dva roky zvýšil NPG počet členů o třetinu na současných 51, z nichž je 40 zapojeno do výzkumných aktivit. NPG urazil obrovskou cestu od prvního projektu k současným dvaceti běžícím projektům, mezi nimiž jsou evropská strategická klastrová partnerství v programu COSME s rozsáhlými internacionalizačními aktivitami v třetích zemích či budování inovativních hodnotových řetězců v programu INNO-SUP-H2020. Právě ambice být aktivní na mezinárodní úrovni a snaha o zlepšení řízení klastru vedla k získání zlaté známky evropské klastrové excelence, které je v ČR v současné době NPG jediným nositelem. Tento úspěch Luboš Komárek přičítá i dlouhodobé úzké spolupráci s European Cluster Collaboration Platform. Více o klastru NPG na www.nanoprogress.eu

Kateřina Píclová, specialistka NCA pro rozvoj klastrů představila účastníkům semináře přehled výzev pro klastrové organizace, jak by měla vypadat úspěšná žádost a následná realizace projektů v programu Spolupráce – klastry, OPPIK. Účastníci měli možnost konzultovat individuálně své projektové záměry a získat potřebnou zpětnou vazbu.

V závěru semináře představil Libor Friedel, konzultant projektu Things+, možnost zapojení výrobních firem z klastrů do poradenství pro zavádění služeb v návaznosti na vyráběný produkt. Partnerem projektu Things+(rozvoj servitizace v MSP) za ČR je společnost BizGarden, člen NCA.

Seminář se setkal s velmi pozitivním ohlasem všech 21 účastníků z 13 klastrových organizací a dalších členských organizací NCA. Podobné semináře bude NCA organizovat i v roce 2019.

 

 Jako první přednáší: Ladislav Glogar - manažer Moravskoslezského automobilového klastru

 

Další klastrový matador: Luboš Komárek, manažer klastru Nanoprogress

 

S pojmem ,,servitizace" seznámil Libor Friedel z firmy BizGraden

Zdroj: foto NCA