Workshop k tématu obalů na bázi bioplastů

Národní klastrová asociace Vás zve, jménem partnerů projektu DanuBioValNet, na mezinárodní workshop k tématu obalů na bázi bioplastů Biopackaging – Let´s create future together. Organizátory této pilotní projektové akce, která se uskuteční dne 6. března 2019 ve Vídni, jsou Business Upper Austria, ecoplus/The Business Agency of Lower Austria a Ministerstvo školství, vědy a sportu Slovinska. Oficiální pozvánku a program naleznete v příloze tohoto emailu.

Vývoj a výroba obalů na bázi bioplastů je jedním ze tří hodnotových řetězců, na které se projekt DanuBioValNet zaměřuje (dalšími jsou fytofarmacie a eko-stavebnictví) v zájmu vyššího využití biologických obnovitelných zdrojů a tím i posílení bioekonomiky v zemích Dunajského regionu. Tímto workshopem projekt vytváří příležitost pro navázání spolupráce mezi firmami, klastrovými organizacemi a experty z oblasti bio obalů, využití bioplastů a cirkulární ekonomiky.

Během akce dostanete příležitost krátce prezentovat svou organizaci a také diskutovat výzvy a příležitosti tohoto oboru, a to v rámci tematických pracovních skupin dle programu.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce. Pro registrované účastníky je vstup na akci  zdarma.

Registrovat se můžete zde: https://sys.mailworx.info/Form?frm=d61b246f-f094-4dc0-bede-5d33a29ff739

 

Oficiální pozvánka: ZDE

Program akce: ZDE

 

Akce je pořádaná v rámci projektu DanuBioValNet. Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA). http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet