Workshop - KET´s (Key Enabling Technologies) v České republice

Národní klastrová asociace Vás jménem všech 8 partnerů ze zemí Středoevropského regionu zve na workshop projektu KATEGATE – „Středoevropská brána ke klíčovým technologiím pro malé a střední podniky – nastartování nadnárodního inovačního ekosystému v klíčových technologiích (KETs)“.

KET´s (Key Enabling Technologies) v České republice: Mapování kompetencí poskytovatelů znalostí

31. května 2018

Na workshop jsou zváni zástupci výzkumných institucí, center pro transfer technologií a další poskytovatelé výsledků výzkumu a vývoje. Cílem setkání je zapojit české poskytovatele znalostí do mezinárodní sítě KETGATE a zmapovat jejich potenciál v rámci jednotlivých Key Enabling Technologies.

Workshop se bude konat v prostorách Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 813/21, 783 71  Olomouc

Program:

16.00 - 16.30  Registrace
16.30 – 16.35Úvodní slovo
PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka, Národní klastrová asociace
16.35 - 17.00  Představení projektu KETGATE
Ing. Jiří Herinek, Národní klastrová asociace
17.00 – 17.15Tři příklady výsledků mapování kompetencí poskytovatelů znalostí (Joanneum Research, Graz, Institut „Jožef Stefan“, Ljubljana, Bay Zoltán Nonprofit Ltd., Budapest)
17.15 – 17.55Příprava a prezentace nabídky technologií účastníků workshopu
účastníci worshopu
17.55 – 18.00Pozvánka na Study visit on joint transnational cooperations 11.–13. 6. 2018 
18.00 – 19.00Závěry a ukončení workshopu, networking s občerstvením

Účast na workshopu je zdarma, počet účastníků je však omezen.

Prosíme, registrujete se e-mailem na herinek@nca.cz

Kontakt: Ing. Jiří Herinek, Národní klastrová asociace, herinek@nca.cz, tel: 724 315 041

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.