Workshop projektu ClusterNanoRoad v Praze

Nanoprogress ve spolupráci s Národní klastrovou asociací uspořádal regionální workshop zaměřený na meziklastrovou spolupráci v sektorech nanotechnologie, pokročilých materiálů, biotechnologie a pokročilé výroby (NMBP). Workshop se uskutečnil 5. října 2018 v CzechInvestu v Praze jako součást projektu CluterNanoRoad (H2020), jehož cílem je stimulovat zavádění klíčových technologií (KET), včetně nanotechnologie, pokročilých materiálů, biotechnologie a pokročilé výroby do dalších v celé Evropě.

Přidanou hodnotou workshopu byla prezentace o současné klastrové politice Evropské komise, kterou přednesl moderátor workshopu, Marc Pattinson, výkonný ředitel inno TSD z Francie a manažer Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP). Marc Pattinson mimo jiné zdůraznil zásadní roli klastrů při naplňování národních i regionálních RIS3 a vyzval účastníky k diskuzi o zapojení klastrů do iniciativ souvisejících s KET a jejich roli ve vztahu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3). Prezentaci M. Pattinsona naleznete ZDE.

Akce se zúčastnili zástupci klastrových organizací Nanoprogress, Moravskoslezský automobilový klastr, CzechBio a CzechImplant a jejich členských firem, a také zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Libereckého kraje a CzechInvestu. Workshop se stal příležitostí shromáždit stanovisko klastrů a místních / regionálních orgánů k evropské cestovní mapě pro sektory NMBP sektory (European Roadmap in NMBP Sectors).