Závěry z konference VTP Milovice

Závěry z konference „VTP Milovice – "Praktické přínosy inovací v klastrech“

Konference na téma „VTP MILOVICE - PRAKTICKÉ PŘÍNOSY INOVACÍ V KLASTRECH“ proběhla dne 9. 10. 2012 v Technickém muzeu Brno. Národní klastrová asociace spolu s Centrem pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj a dalšími partnery projektu „Kooperační platforma VTP Milovice“ - ČVUT - Fakulta strojní a dopravní, VTP AT Milovice, o.p.s a TECHNOFIBER, s.r.o. připravili konferenci, která zaujala pracovníky akademické sféry, studenty a zástupce firem, kteří mají blízko k automobilovému, strojírenskému a energetickému průmyslu a chtějí v budoucnu využít služeb VTP Milovice.

Posluchači si vyslechli zajímavé prezentace zástupců VTP Milovice, CVVI, Ministerstva průmyslu a obchodu a také klastrů a firem z Jihomoravského kraje.  V průběhu konference byl prostor k navázání nových partnerství a výměně aktuálních informací z oblasti klastrů, vývoje a výzkumu, spolupráce akademické a aplikační sféry. Prostor byl ponechán také návštěvě expozice Technického muzea.

Jednotlivé prezentace ke stažení:

Břetislav Beránek

Břetislav Skácel 

Jan Rakušan

Luboš Polakovič

Martin Frélich

Ondřej Štefan

Pavel Švejda

Roman Bíro