Zlatý klastr

Národní klastrová asociace uděluje ocenění "Zlatý klastr" na základě výsledků hodnocení životaschopnosti a výkonnosti klastrových organizací v ČR. Toto hodnocení provedla Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s NCA v roce 2016. Ocenění Zlatý klastr získali:

Zlatý klastr 2016

získal klastr NANOPROGRESS za nejdynamičtější rozvoj klastrové organizace mezi lety 2012 a 2016. Za toto období NANOPROGRESS dosáhl posunu z 27. místa na 3. místo v pořadí hodnocení výkonnosti klastrových organizací v ČR, které provedla NCA a FaME UTB.

Zlatý klastr 2015

získal klastr CREA Hydro & Energy za vynikající umístění v hodnocení životaschopnosti klastrových organizací ČR provedeného Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně a za excelentní výsledky v oblasti klastrového managementu a internacionaliazce klastru.

Zlatý klastr 2014

získal Moravskoslezský automobilový klastr za první místo v prvním celostátním hodnocení životaschopnosti českých klastrových organizací provedeného NCA pro MPO v roce 2012 a za excelentní výsledky v oblasti klastrového managementu, výzkumně-vývojových projektů a internacionalizace klastru v následných letech 2013-2014.