Zvýhodněná nabídka KB přinese členům Národní klastrové asociace úspory a pomoc při financování

V Praze, 26. září 2011 – Komerční banka navázala spolupráci s Národní klastrovou asociací. Díky novému partnerství mohou klastry sdružené v asociaci využívat od července zvýhodněnou nabídku služeb Komerční banky.

 

Národní klastrová asociace (NCA) sdružuje v současné době 20 subjektů. Klastrové organizace, které jsou vedle univerzit, rozvojových a inovačních agentur jejími členy, spojují firmy z celé řady významných odvětví od energetiky přes biotechnologie, strojírenství a materiály až po ICT a cestovní ruch. Cílem klastrů je rozvíjet společné zájmy svých členů v prostředí důvěry a spolupráce a podporovat jejich konkurenceschopnost prostřednictvím společných projektů. K těm patří společné investice do výzkumu nebo vývoje nových výrobků, zvyšování specializace odborníků, marketingu a rozvoje mezinárodní spolupráce (například společná účast na veletrhu, zahraničních misích apod.).

Komerční banka je tradičním partnerem firem a podnikatelů a má tedy zájem spolupracovat s klastry i jejich jednotlivými členy. „Spolupráce s klastry nás zajímá. Jsou do nich totiž obvykle zapojeny firmy s inovačním potenciálem, které působí ve vysoce perspektivních odvětvích,“ říká Jan Hanuš, vedoucí oddělení KB EU Point Promotion centre.

Komerční banka proto připravila nabídku pro klastry sdružené v Národní klastrové asociaci.Součástí zvýhodněné nabídky pro klastry je vedení Profiúčtu na rok zdarma, intenzivní pomoc regionálních KB EU Point specialistů s dotovanými projekty a možnost získat příspěvek na marketingové akce pro členy NCA.

Poradenství klastrům k financování EU projektů i další spolupráci klastrů a KB budou koordinovat příslušní regionální KB EU Point specialisté. „Naši specialisté jsou klastrům nejblíže. Jsou připraveni poskytnout jim pomoc nejenom při nastavování podmínek financování dotovaných projektů, ale i s využíváním dalších bankovních služeb,“ dodává Jan Hanuš.

Podpora KB EU Point specialistů

Příkladem speciálního přístupu KB k financování dotovaných projektů klastrů jsou úvěry na předfinancování dotace poskytnuté ENERGOKLASTRu. Tento klastr investuje do výstavby a vybavení několika výzkumně-vývojových středisek. Na projektech spolupracuje s vysokými školami (například Univerzitou obrany), kraji, podniky či dalšími výzkumnými organizacemi.

Při schvalování úvěru s klientem úzce spolupracoval KB EU Point specialista. Dohlédl na nastavení podmínek schvalovaného úvěru tak, aby byly nastaveny podle postupů a pravidel agentury CzechInvest. Mezi specifické postupy patřilo například etapovité nastavení čerpání a splácení úvěru, takže stačil výrazně nižší limit financování (než činily celkové náklady projektu). Bankovní poradce dále využíval přístupů do e-accountu agentury CzechInvest, odkud může čerpat informace o administrativním průběhu projektu a pro klienta tedy odpadá nutnost neustále bance překládat zprávy o průběhu vyřizování dotace.

„Díky tomuto oboustranně vstřícnému přístupu mohla Komerční banka poskytnout úvěry splatné pouze z přijaté dotace, bez předpokladu splácení z vlastních zdrojů klastru,“ uzavřel Jan Hanuš.

Celá tisková zpráva je ke stažení zde.